93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@

Geometria feta art. La nostra experiència i qualificació ens permeten crear complexes formes. L’arquitecte d’aquest projecte ens va proposar adaptar el nostre sistema de façana ventilada a unes formes complexes i poc convencionals. Aquest nivell de dificultat tècnica va suposar un repte per als nostres tècnics i instal·ladors, que el van resoldre amb la col·locació d’una subestructura d’alumini que seguia el pendent de la façana i el posterior tall de les pedres, peça a peça, per aconseguir un encaix perfecte i un acabat excepcional. La pedra triada per a aquest projecte va ser la calcària blanc Capri amb un format de 60x40x3cm. L’aïllament tèrmic col·locat per l’exterior assegura un òptim rendiment de sistema i el màxim confort a l’interior de l’habitatge. Aquesta casa està localitzada a Vilafranca de Penedès. És un projecte únic i singular per les seves formes i materials emprats, tant en façana com en la coberta.