93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@

Quasi impossible. La tecnologia més avançada aconsegueix mínims consums. L’orientació de l’habitatge aprofita la radiació solar mitjançant grans vidrieres amb vistes a la mar mentre que es protegeix la zona nord gràcies a l sistema de façana ventilada i aïllament continu per l’exterior de l’edifici. Aconseguir una qualificació energètica classe A comporta el ferm compromís de l’arquitecte i el propietari amb els més alts nivells d’excel·lència en la construcció per minimitzar els nivells d’emissions de CO2. Aquest alt grau d’exigència situa el rendiment energètic d’aquesta casa al nivell de la normativa alemanya, la referència mundial pel que fa a construcció sostenible i eficient. Per a la limitació de la demanda energètica de l’edifici s’ha triat la façana ventilada, un sistema d’aïllament per l’exterior que millora en més d’un 50% els sistemes tradicionals. Sobre una subestructura d’alumini s’ha col·locat pedra blanc colom en format de 80x40x3cm i en l’apartat de l’aïllament tèrmic, s’ha aplicat tant per l’exterior com per l’interior amb escuma de poliuretà.