93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@

Façana ventilada de pedra natural a Cunit. Casa unifamiliar a Cunit, a la província de Tarragona. El revestiment de façana ventilada està compost per pedra calcària en color Capri de 60x40x3cm, fixada mitjançant perfil continu d’alumini, aquest perfil d’alumini crea una junta de 8 mm que potencia la horitzontalitat del revestiment de la casa. Per l’aïllament exterior es va triar llana de roca de 60mm, per les seves característiques tèrmiques, aïllament acústic i per la seva incombustibilitat.