93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@

Façana ventilada amb acabat en pedra de marbre travertí de mesures 60x40x3cm sobre subestructura d’alumini. S’ha col·locat com aïllament per exterior un panell de fibres de fusta fixats amb espigues de percussió. Els brancals i els escopidors de les finestres s’han rematat amb la mateixa pedra de marbre travertí.