93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@
 

Façana ventilada de fibrociment model Etercolor gris de 8 mm de gruix. Fixació vista mitjançant reblons lacats en el color de la placa. Aïllament de poliestirè extruït de 40mm.

Lorenzo Soto

Especialista en façanes ventilades

AY.YKSSA@AR@