93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@
 

Casa unifamiliar aïllada a Matadepera. Després de l’èxit aconseguit i la bona experiència del primer projecte realitzat, l’estudi d’arquitectura va confiar en nosaltres per a l’execució d’un segon projecte de similars característiques al 2007. El resultat va ser un treball executat de forma excel·lent. En aquesta ocasió la placa de fibrociment escollida va ser en color verd col·locada en posició vertical sobre estructura d’acer galvanitzat. De nou es va confiar en el sistema de fixació amb adhesiu químic, el que va permetre veure una façana sense reblons. La placa de fibrociment escollida de tecnologia PVA, en l’anterior ocasió la placa de color gris era de tecnologia de cel·lulosa. Aquestes dues matèries primeres doten de rigidesa a les plaques de fibrociment. La principal diferència de la placa de PVA és el seu acabat més fi i llis, que presenta una sensació més suau al tacte.