93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@

A-cero Modular ha triat a SAATE com a instal·lador de les façanes ventilades de les seves cases modulars. Placa de fibrociment blanca de 8 mm col·locada sobre estructura d’acer galvanitzat. La placa queda fixada a la subestructura mitjançant adhesiu químic.