93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@
ELS 3 REVESTIMENTS MÉS INSTAL·LATS

ELS 3 REVESTIMENTS MÉS INSTAL·LATS

ELS 3 REVESTIMENTS MÉS INSTAL·LATS

En aquest article volem presentar els tres revestiments per a façanes ventilades que considerem tendència, en haver estat els més demandats pels nostres clients durant aquest últim any.

 

1 – EQUITONE TECTIVA (FIBROCIMENT)

Equitone és una marca que pertany al grup belga Etex, fabricant de panells de fibrociment des de 1905.

La gamma Tectiva és sens dubte la més representativa de la marca. Les seves excel·lents qualitats tècniques i estètiques unides a un preu competitiu, fan possible que tingui una gran acceptació en el sector. A més, gràcies al seu gran format podem disposar d’infinitat de combinacions en la seva col·locació que atorguen un disseny únic i personalitzat en cada projecte.

 

Les tonalitats més instal·lades són:

TE90TE20

 

 


 

 

2 – FRONTEK TEXTURADO (GRES EXTRUSIONAT)

Frontek és una divisió destinada a la fabricació de plaques per a façanes ventilades del grup espanyol Grecogres. Es tracta d’un grup format en 1940, per tant amb una àmplia experiència i tradició.

Aquest material de gres porcelánico extruit és molt atractiu degut a les seves excel·lents prestacions i al seu disseny exclusiu. La placa de Frontek disposa d’estructura alveolar, la qual atorga gran lleugeresa i resistència a l’impacte. A més disposa de ranures en els cants superior i inferior que permet la seva col·locació amb ancoratge ocult.
La gamma Texturado és la més col·locada ja que es tracta d’un model sobri i elegant.
La col·locació d’aquesta mena de plaques es realitza de forma horitzontal a junta correguda, la qual cosa dóna una sensació d’ordre i harmonia.

Les tonalitats més instal·lades són:

AzabacheIcebergST5006

 


3 – ARGOS (GRES PORCELÀNIC)

Argos és la col·lecció de gres porcelànic de gran format de el grup Grecogres. Gràcies al seu ampli catàleg sempre trobarà la peça que s’adapti als seus gustos i preferències. Els processos de fabricació emprats són els més innovadors del mercat ja que s’utilitza tecnologia d’última generació. El seu gran format permet realitzar especejaments de façana que s’adaptin a les necessitats de cada projecte.

 

Els models més instal·lats són:

PolarUralLanzarote

 

 


A SAATE tenim una àmplia experiència instal·lant aquest tipus d’aïllant ja que l’hem aplicat en diverses obres per tot Catalunya. Si necessita més informació sobre aquest aïllant no dubti en contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina de contacte.

 

Article realitzat per Carlos Laita
Especialista en façanes ventilades i SATE

QUÈ ÉS UNA FAÇANA VENTILADA?

QUÈ ÉS UNA FAÇANA VENTILADA?

¿QUÈ ÉS UNA FAÇANA VENTILADA?

 

Una façana ventilada és un sistema constructiu l’objectiu principal del qual consisteix a aïllar tèrmica i acústicament un habitatge o edifici per l’exterior, mitjançant un revestiment separat del mur de suport que permet la circulació de l’aire en el seu interior.  

Aquest sistema de recobriment de façanes és sense cap dubte el més eficient energèticament que existeix en l’actualitat.

 

ELEMENTS QUE COMPONEN UNA FAÇANA VENTILADA

 

1.- MURO DE SOPORTE

 

És el tancament de l’edifici a partir del qual es col·locaran els diferents materials que formen la façana ventilada. Aquest mur haurà de suportar tant el pes de la façana ventilada com els diferents esforços als que es veurà sotmès pels agents externs.

Sección Fachada Ventilada

Els murs són generalment de maó, formigó o fusta, encara que també existeixen d’altres materials.

 

2.- SUBESTRUCTURA

 

És el sistema d’ancoratge en el qual aniran fixades les plaques de revestiment. Està formada bàsicament per mènsules de sustentació (cargolades al forjat), mènsules de retenció (cargolades al mur de suport) i perfils d’alumini.  

 

3.- CAPA D’AÏLLANT

 

Formades per panells d’aïllament tèrmic i acústic fixats al mur de suport mitjançant espigons. Generalment estan fabricats amb llanes de roca i llanes minerals. Aquesta capa és contínua per tota la façana i evita els ponts tèrmics.

 

4.- CAMBRA D’AIRE

 

Aquesta cambra és fruit de la separació existent entre l’aïllament tèrmic i el revestiment extern. Gràcies a ella es genera una circulació d’aire (efecte xemeneia) que permet un ambient fresc i sec en el seu interior. A més facilita la transpirabilitat i l’evacuació del vapor d’aigua que es genera a l’interior de l’habitatge, la qual cosa evita la condensació i l’aparició d’humitats

 

5.- REVESTIMENT EXTERIOR

 

És la cara exposada de la façana i per tant, allò que veiem quan mirem un habitatge o edifici. Està compost per plaques de diferents materials com a gres porcelànic, gres extrusionat, fibrociment o pedra natural entre altres. Tots ells dissenyats específicament per a ser resistents al pas del temps.

 

PER QUÈ ÉS LA SOLUCIÓ MÉS EFICIENT?

 

 • És un sistema d’aïllament tèrmic continu per l’exterior que elimina els ponts tèrmics.
 • Diferents barreres per a les ones sonores que eviten el soroll a l’interior.
 • Gran part de la radiació solar és reflectida pel revestiment.
 • Circulació d’aire per mitjà de la cambra que elimina l’aire calent
 • Evita condensacions per la gran transpirabilitat que ofereix.
 • Fàcil evacuació del vapor d’aigua que es genera a l’interior.

 

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS REVESTIMENTS PER A FAÇANES VENTILADES?

 

Actualment existeixen infinitat de revestiments que permeten cobrir totes les exigències del mercat. De totes formes, la nostra experiència ens permet destacar aquells que millor resultat ens han donat al llarg de tots aquests anys.

 

 • Fibrociment : És un material compost per ciment, fibres orgàniques com la cel·lulosa, minerals i aigua.
 • Gres porcelànic: És un ceràmica vitrificada que s’aconsegueix mitjançant el premsat de diferents materials naturals com l’argila o la sorra i cuits en forns a temperatures per sobre dels 1000 °C.
 • Gres extrusionat: Pasta dura que s’aconsegueix mitjançant el premsat de ceràmiques.
 • Panell HPL: Es compon bàsicament de fibres de fusta i resines termoestables unides entre si a alta temperatura i pressió.
 • Pedra natural: Revestiment de pedres naturals com el marbre o la pissarra.
 • Pedra sinteritzada: Aspecte similar a la pedra natural però encara més uniforme que s’obté del premsat de minerals com el quars, el feldespat i el sílice i òxids naturals.

A SAATE tenim una àmplia experiència instal·lant aquest tipus d’aïllant ja que ho hem aplicat en diverses obres per tota Catalunya. Si necessita més informació sobre aquest aïllant no dubti en contactar amb nosaltres a través de la nostra pàgina de contacte

 

Article realitzat per Carlos Laita
Especialista en façanes ventilades i SATE