93 734 36 67 AY.YKSSA@FO3G@

Avís Legal

Informació general de la pàgina

Aquesta web és una de les web oficials de SAATE, marca comercial d’envans PLUVIALS SAATE, SL amb NIF B66274887, i té el correu electrònic AY.YKSSA@FO3G@ com una de les formes de contacte electrònic.

Propietat intel·lectual

Els drets de propietat intel·lectual de la pàgina www.saate.es, el seu codi font, disseny, estructura de navegació, base de dades i els diferents elements en ella continguts, són de titularitat de SAATE i és a qui li correspon l’exercici exclusiu els drets d’explotació d’aquests en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, de distribució, de comunicació pública i de transformació.
La informació difosa a la pàgina és titularitat de SAATE i dels seus autors i tenen la consideració d’obres protegides de conformitat amb les disposicions de el Reial Decret 1/1996, de l’12 d’abril, per la qual cosa s’aprova el text refós per la Llei de propietat Intel·lectual, i resulten igualment d’aplicació els tractats intel·lectuals subscrits en aquest camp.

Condicions d’ús

Aquestes condicions generals regulen l’accés i la utilització de la pàgina web www.saate.es (en endavant la Web), que SAATE posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. Aquest accés implica la seva acceptació sense reserves.
L’usuari es compromet a utilitzar els serveis i la informació facilitada per SAATE segons els criteris de la bona fe i respectant en tot cas els principis generals d’ús generalment acceptats i sense contravenir a l’ordre públic i la legislació vigent.

Usos permesos

S’autoritza la visualització, la impressió i la descàrrega parcial de el contingut de la web només si es compleixen les següents condicions:

1. Que sigui compatible amb les finalitat del web.
2. Que es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat o per a la seva distribució, comunicació pública, transformació o descompilació.
3. Que cap dels continguts relacionats amb la Web siguin modificats de cap manera.
4. Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament de el text o de la resta de les imatges que l’acompanyen.

Reserves de domini

SAATE es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense la necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda en la Web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

Responsabilitats

1. Exención de responsabilidad para contenido o funcionamiento de la web

SAATE no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la Web o al seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, SAATE realitzarà totes aquestes tasques per corregir els errors, restablir les comunicacions i actualitzar els continguts, sempre que no apareguin causes que ho facin impossible o siguin de difícil execució, i tan aviat com tinguem notícia dels errors, de les desconnexions o de la falta d’actualització en els continguts.

2. Exempció de responsabilitats per l’ús del lloc web

Tant l’accés a la Web com l’ús no consentit que es pugui fer de la informació que conté és d’exclusiva responsabilitat de l’usuari que ho faci, SAATE no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que es pugui derivar d’aquest accés o ús.
SAATE no es farà responsable dels errors de seguretat que es puguin produir ni dels danys que puguin causar a el sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), o als fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de:

1. la presència de virus a l’ordinador de l’usuari que sigui utilitzat per la connexió als serveis i continguts del web.
2. un mal funcionament del navegador o de l’ús de les versions no actualitzades. L’usuari es compromet a utilitzar la pàgina web, els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei i en aquest avís legal. L’usuari s’abstindrà en tot moment d’utilitzar qualsevol de les informacions o serveis amb finalitats il·lícites, prohibides o lesives per als interessos de tercers.

Usos prohibits

La utilització no autoritzada de la informació continguda en la Web, la seva revenda, com també la lesió de drets de la propietat intel·lectual o industrial de SAATE donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
Tot enllaç de tercers a la web ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els “links profunds”, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels contingut de la web a favor de tercers no autoritzats.

Comunicats

Els comunicats per part de SAATE, es regeixen sota els següents preceptes:

En aplicació de la Llei 34/02 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç (LSSI-CE), i del “Reglament General de Protecció de Dades” a la llei aplicable (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre , de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals), estem obligats a comunicar-li que la seva adreça de correu podria formar part de les nostres base de dades, formant així part d’un fitxer automatitzat: de contactes, amb l’objectiu d’oferir notícies de la nostra companyia, i dels nostres productes i serveis, o de clients i / o proveïdors amb l’objectiu de mantenir relacions comunicatives entre la nostra companyia i vostè.

L’empresa propietària i responsable de l’fitxer és envans PLUVIALS SAATE, SL.

També l’informem que, d’acord amb “Reglament General de Protecció de Dades” a la llei aplicable (Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals), vostè té dret d’accés , rectificació, cancel·lació, limitació, portabilitat i oposició, que podrà exercitar per carta a ENVANS PLUVIALS SAATE, SL; C / Vallespir, 26; 08226 Terrassa o bé per correu electrònic a AY.YKSSA@FO3G@.

Així mateix pot consultar la nostra politica de privacitat en el següent enllaç: https://www.saate.es/ca/politica-de-privacitat